Prof. Dr. Şahika Yüksel Özgeçmişi | Dr Sahika Yuksel

Prof. Dr. Şahika Yüksel Özgeçmişi

Şahika YÜKSEL’in Özgeçmişi

 

1964: İstanbul Kız lisesi Mezunu

1971: İstanbul Tıp Fakültesi Mezunu

1972 (Mart): İstanbul Tıp Fakültesi Psikiyatri Bölümünde asistan.

1976 (Eylül): Alopecia Areata (60 Kişinin Kişilik Yapısı, Sosyo-Kültürel Özellikleri ve Beyin Bioelektriktrositesi Açısından İncelenmesi)) isimli uzmanlık tezini vererek Nöropsikiyatri Uzmanı.

1978 (Ekim)- 1979 (Ocak): Londra Üniversitesine bağlı Middlesex Hastanesinde davranış psikoterapisi eğitimi.

1979 (Ocak)-1980 (Ocak): Londra, Institute of Psychiatry Experimental Psycho pathology  bölümünde Davranış Psikoterapisi eğitimi görmüş ve aynı zamanda araştırma asistanı.

1979 (Ekim)-1980(Ocak): Londra, Grup Analizi Enstitüsünde grup deneyimi.

1980 (Şubat)-1982 (Kasım): İstanbul Tıp Fakültesi, Psikiyatri Anabilim Dalı, Medikal Psikoloji ve Psikoterapi servisinde uzmanı.

1982 (Kasım): “Fobik Hastalıklarda iki Davranış Tedavisi Yönteminin Karşılaştırılması” adlı tezi sunarak, doçent.

1983 (Kasım)-1984 (Ocak): Dicle Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Psikiyatri Bölümünde misafir Öğretim Üyesi.

1984 (Eylül-Aralık): Londra, Institute of Psychiatry, Deneysel Psikopatoloji Bölümünde Anksiyete Bozuklukları konusunda çalışılmıştır.

1984: Women Therapy Center. Feminist Terapi eğitim ve çalışma grupları

1989: Profesör

1994-2013 yılında İstanbul-Psikososyal Travma Birimi’ni kurucusu ve başkanı.

2004 yılında Psikiyatri Uzmanlık Alanında Yeterlik Belgesi almıştır.

Temel çalışma alanları:

İlk çalışmalarını erişkin nevrozlarını psikoterapisi ve özellikle davranış psikoterapisi uygulamalarının Türkiye’de yerleştirilmesinde yoğunlaştırılmıştır. Son 20 yıldır ağırlıklı olarak travmatik etkenler ve şiddetin ruh sağlığına etkisi üzerine çalışmaktadır. Klinik çalışmaları, araştırmaları ve toplumsal haberdarlığı arttıran eğitim çalışmalarında özellikle insan eli ile kasıtlı olarak oluşturulan, aile içi ve aile dışı, travmalar konularında yoğunlaşmıştır.  Bir diğer ilgi alanı cinsellik ve cinsel kimlik sorunları oluşturmaktadır. Aynı zamanda, kadınların cinsiyetleri nedeni ile yaşadıkları ayrımcılık ve bu nedenle bağlantılı ruhsal sorunlar konularında feminist bakış açısını araştırmalarında vurgulamaktadır.

Yukarıdaki sayılan alanlarda sürdürdüğü çalışmalarını akademik çevreler dışında halka yönelik toplantılarla da sürdürmektedir.

İdari görevler- Meslek Dernekleri- Sivil Toplum Kuruluşları:  

 • 1989: Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı kurucu üyesi
 • 1990-1994 yılları arasında Türkiye İnsan Hakları Vakfı İstanbul Temsilcisi (TIHV) olarak görev yapmıştır.  Halen Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı ve TIHV danışmanıdır,
 • 1990-1994: İstanbul Tabip Odası Onur Kurulu üyesi
 • 1992-2001 yılları arasında Avrupa Travmatik Stres Çalışmaları Derneği (European Society of Traumatic Stress Studies ESTSS) Yönetim Kurulu üyesi
 • 2001-2004 Uluslar arası Travmatik Stres Çalışmaları Derneği (International Society of Traumatic Stress Studies ISTSS) yönetim kurulu üyesi
 • 2003-2006 ISTSS Social Policy and Human Rights grubu koordinatörü
 • 1998-2001 yılları arasında, İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Psikiyatri Anabilim Dalı Başkanı
 • 1997-2003 Türkiye Psikiyatri Derneği (TPD)  onur kurulu üyesi
 • 2003- 2007 TPD Merkez Yönetim Kurulu Üyesi
 • 2004-7 TPD Genel Başkanı
 • 2009-2013 TPD Denetim kurulu üyesi
 • 2000-2004 TPD Afetler ve Ruh Sağlığı Çalışma Birimi Koordinatörü
 • 2009- TPD Kadın Ruh Sağlığı Bilimsel Çalışma Birimi Koordinatörü
 • 2012 TPD Kadına Karşı Şiddeti Önleme Görev Grubu Koordinatörü
 • 2012 KAOS GL Bilimsel Danışma Kurulu Üyesi
 • 1998- 2004  CETAD YK (Cinsel Eğitim, Tedavi, Araştırma Derneği Yönetim Kurulu  üyesi
 • 2004 : CETAD  Etik Komite Üyesi
 • 2013 Dünya Sağlık Örgütünün “Transgender” tanı başlığı altındaki ICD Uzlaşı Komitesinde yer alıyor.
 • Harry Benjamin International Gender Dysphoria Association dernek üyesi
 • International Association  of Forensic Psychotherapy  dernek üyesi,
 • International Academia of Sex Research dernek üyesi,

Ulusal ve uluslararası  toplantıların düzenlenmesinde yer almıştır:

 • 1997Avrupa Travmatik Stres Çalışmaları Derneği 5. Avrupa Kongresi Başkanlığını (5th ECOTS) düzenleme kurulu üyesi Maastrich- Hollanda,
 • 1999 yılında yapılan Avrupa Travmatik Stres Çalışmaları Derneği 6. Avrupa Kongresi Başkanlığını (6th ECOTS) yapmıştır,
 • 2001 Avrupa Travmatik Stres Çalışmaları Derneği 7. Avrupa Kongresi (7h ECOTS) düzenleme kurulu üyesi Edinbourgh-Iskoçya,
 • 2003 Avrupa Travmatik Stres Çalışmaları Derneği 8. Avrupa Kongresi Başkanlığını (8h ECOTS) düzenleme kurulu üyesi Berlin-Almanya,
 • 2001 37.Ulusal Psikiyatri Kongre Başkanı,
 • 2003.Deutsch-Turkischer Psychiatri  Kongress  düzenleme kurulu üyesi,
 • 2004 Norvegian Medical Association,Turkish Medical Associaton, Turkish Human Rights Foundation. Human Rights Perspectives of Trumatisation, Humuliation, Shame, Loss  and Grief. Toplantı kordinatörü,
 • 2004 Cinsellik ve Cinsel Tedaviler V. Ulusal Kongresi: Farklı Yüzleriyle Cinsellik Kongre Sekreteri,
 • 2004 ISTSS New Orleans  20th. Annual Meeting program komitesi,
 • 2006 Cinsellik ve Cinsel Tedaviler V. Ulusal Kongresi Başkanı
 • 2007   IV. Psikolojik Travmalar Toplantıları: Doğal Afetlerden Sonra Sağlık, Koruma ve Tedavi Kongresi Başkanı. Istanbul
 • 2009 IV. Psikolojik Travmalar Toplantıları: Günlük Yaşamın Travmaları Kongresi Başkanı. Istanbul
 • 2012  VI. Psikolojik Travmalar Toplantıları: Toplumsal Travmalar Kongresi Başkanı. İstanbul
 • 2011-2013 İstanbul ilişki psikoterapileri Enstitüsü  Danışma Kurulu Üyesi
 • 2012-2013 İstanbul Bilgi Üniversitesi Uluslararası Travma Çalışmaları  Sertifika Programı Danışma Kurulu Üyesi

Proje-Araştırma

2000-2002 ADAPSTEP: Adapazarı Deprem Sonrası Psikososyal Sorunları Tarama ve Tedavi Projesi”  başkanı.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Travmatik etkenler ve şiddetin ruh sağlığına etkisi, cinsellik ve cinsel kimlik sorunları uzman psykiatr