Yayınlar | Dr Sahika Yuksel

Yayınlar

Seçilmiş Türkçe Yayın Listesi

 

 1. Yüksel Ş, Kayır A. (1987) Baba-Kız Ensest Annenin Konumu. Psikoloji Dergisi 6: 113-116
 2. Kayır A, Yüksel Ş, Tükel M.R., (1987) Vaginusmusun Nedenlerinin Tatışılması. Türk Psikoloji Dergisi, IV. Ulusal Psikoloji Kongresi Özel Sayı,  6 (21) 114-116
 3. Yüksel Ş. (198 ) Özel Bir Şiddet, Düşün. 6, 78-82.

 

 1. Yüksel Ş (1990) 2011 4. baskı. Eşdayağı ve Dayağa Karşı Dayanışma Kampanyası.  1980’ler Türkiyesi’nde Kadın Bakış Açısından Kadınlar. Yay hazırlayan: Tekeli Ş. İletişim, 303-311.
 2. Sercan M, Yüksel Ş. (1990) Depresif Bozukluklarda Bedensel Belirtilerin Baskınlığı. Türk Psikiyatri Dergisi 1(2), 2-7

 

 1. Yüksel Ş. (1992) Kadınlara Yönelik Şiddet ve Türkiye’deki Çalışmalar. JAMA, Kasım 1992, Cilt 5, Sayı 11. 793-795

 

 1. Yüksel Ş (1993) İnsestin tanınması ve değerlendirilmesi. Nöropsikiyatri Arşivi. 30 (2). 352-357

 

 1. Çevratoğlu Geyran P, Yüksel Ş (1993) bir grup kadında çalışma, anksiyete bozukluğu ve evlilik ilişkisinin incelenmesi. Nöropsikiyatri Arşivi. 30 (2). 309-331

 

 1. Kızıltuğ A, Yüksel Ş (1993) Kadınlarda evlilik sorunları: cinsel işlev bozukluğu ve normal kontrol gruplarında karşılaştırmalı bir çalışma. Nöropsikiyatri Arşivi. 30 (2). 332-341

 

 1. Akvardar Y, Yüksel Ş (1993) İnsestin tanınması ve değerlendirilmesi. Nöropsikiyatri Arşivi. 30 (2). 347-351

 

 1. Çevratoğlu Geyran P, Yüksel Ş (1994) Travma  sonrası ortaya çıkan atipik psikopatolojik fenomenler. Nöropsikiyatri Arşivi. 31; 24-29.

 

 1. Yüksel Ş. (1994). İşkencede Cinselliğin Kullanılması. Türkiye İnsan Hakları Vakfı Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezleri Raporu 2, Türkiye İnsan Hakları Vakfı Ankara.

 

 1. Yüksel , Ş., Enderer, M., Baral, I., Öktem, Ö., (1995). Cinsel istismar öyküsü olan bir ergen grubunda tedavi deneyimi. 3P dergisi.

 

 1. Baral I., Üçok A., Gök Ş., Yüksel Ş. (1996) Bedensel Yakınmalarla Başvuran Hastalarda Çocukluk Çağı Cinsel İstismarı. İstanbul Tıp Fakültesi Dergisi. 59; 101-103.

 

 1. Yüksel  Ş. (1996). Tecavuz İktidar Amaçlı Cinsel Saldırganlık. (113-116) Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı Mor Çatı Yayınları 1. İstanbul.
 2. Yüksel   Ş. (1996). Özyuvadaki Tecavuz. (117-121) Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı Mor Çatı Yayınları 1. İstanbul.

 

 1. Yüksel  Ş. (1996). Kadınların Kendilerini Koruması Neden Güç. (96-112) Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı Mor Çatı Yayınları 1. İstanbul.

 

 1. Çalıkuşu C, Yüksel Ş. (1997) Savaş ve oluşturduğu ruhsal sorunlarla başa çıkma. Nöropsikiyatri Arşivi. 34, 72-79.

 

 1. Yüksel  Ş., Şahin D Kulaksızoğlu I. B., Türksoy N. (1999). Kadından Erkeğe Transseküsüellerle Grup Psikoterapisi. Nöropsikiyatri Arşivi. 37

 

 1. Yüksel Ş., Kora K., Bezci-Özkan M., Türksoy N., Gök Ş., Tunalı D. (2000) Aile içi şiddete maruz kalan kadınlarla yapılan grup psikoterapisi. Nöropsikiyatri Arşivi, 37, 9-17

 

 1. Yüksel  Ş. (2000) Felakete “Uyum” ve Ruh Sağlığı. Klinik Psikiyatri Dergisi, 3, 5-11.

 

 1. Yücel B., Tükel R., Sezgin U, Özdemir Ö, Polat A.,Yüksel Ş (2000) : Depremde Bedensel Zarar Gören Kişilerde Psikiyatrik Yardım Amaçlı Çalışmalar- Bir Klinik Deneyim. Klinik Psikiyatri Dergisi, 3, 12-16.

 

 1. Sezgin,U. Yüksel Ş., Keser V. (2000) Gözaltında tecavüz ve cinsel saldırırda raporun yeri. Türkiye İnsan Hakları Vakfı Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezleri Raporu. TİHV yayınları 25, 51-63, İstanbul.

 

 1. Yüksel  Ş.(2001). Kadın, Cinsiyetçi Şiddet ve Ruh  sağlığı. 3 P Psikiyatri, Psikoloji, Psikofarmokolaji Dergisi. Kadın Ruh Sağlığı . 9, 625-631.

 

 1. Özpolat Olgun T, Yüksel  Ş (2001) Yakınlarını Kaybeden kişilerin ruhsal durumlarının ve yas tepkilerinin karşılaştırılması Toplum ve Bilim, 90, 41-69

 

 1. 26.  Sezgin, U. Yüksel, Ş. Topcu. Z. Discigil, A (2004) “Ne zaman travmatik yas tanısı konur? Ne zaman tedavi başlar?”  Klinik psikiyatri Dergisi Vol: 7 / 3 167-176
 2. 27.  Sezgin U, Yuksel Ş (2005) Cinsel Taciz, CYBH ve AIDS. AİDS Promateus Yayınevi 173-184 Yüksel S, Sercan M, Sezgin U, Gökalp P G ( 2005) Bir depremden sonra.. bir depremden önce… ADEPSTEP. IPS Iletisim Vakfi Yayinlari-9,  Istanbul   
 3. 28.  Gölge BZ, Yavuz F, Yüksel Ş  Cinsel Saldırganın Profili Adli Tıp Dergisi 2006; 20(1):1-17  
 4. 29.  Yüksel Ş. Ruh sağlığı ile İlgili Destek İsteyen GLB Bireyler ve Aileleri ile Çalışmak. Kaos GL 2006; 29: 22 – 26
 5. 30.  Yüksel Ş, Cindoğulu D. (2007). Kadın Cinselliği. 5. Dosya. CETAD (Cinsel Eğitim, Tedavi, Araştırma Derneği) İstanbul
 6. 31.  Yüksel Ş. (2008). Kadına Yönelik Şiddet Neden Bir Sağlık Sorunudur? I. Kadın Sağlığı Kongresi. 56-62 Ankara. Kongre kitabı. 112-121 ISNB 978-605-0072-03-7
 7. 32.  Yüksel  Ş. Travmatik Deneyimler ve Ruh Sağlığı. Psikiyatri Yayına Hazırlayan Kulaksızoğlu I B,  Tükel R, Üçok A, Yargıç İ, Yazıcı O, İstanbul Üniversitesi Yayınları, İstanbul 2009. 91-104
 8. 33.  Yüksel Ş. Farklı Cinsel Kimlikler  Psikiyatri Yayına Hazırlayan Kulaksızoğlu I B,  Tükel R, Üçok A, Yargıç İ, Yazıcı O, 311-318 İstanbul Üniversitesi Yayınları, İstanbul 2009
 9. 34.  Yüksel Ş. Psikiyatri ve Etik Psikiyatri Yayına Hazırlayan Kulaksızoğlu I B,  Tükel R, Üçok A, Yargıç İ, Yazıcı O, 340-348  İstanbul Üniversitesi Yayınları, İstanbul 2009
 10. 35.  Yüksel  Ş. (2009)Travmatik Yaraların Açığa Çıkmasında  ve Onarılmasında Görüşme Ortamı Klinik Gelişim İTO yayını. 22, 4 11-17
 11. 36.  Yüksel  Ş Şiddet Mağduru Kadınların Yeniden Güçlenme Stratejileri  Kürt Kadın Kongresi  2-5 ekim 2009 Hakkari 56-62
 12. 37.  Yüksel Ş Transseksüellik ve Cinsiyet Değiştirmenin Standart Değerlendirme, Karar verme ve Bakım İlkeleri Uluslar arası Homofobi Karşıtı Buluşma. 1-17 Mayıs 2009 91-94
 13. 38.  Yüksel Ş Transseksüeller ve Hormon Kullanımı Uluslar arası Homofobi Karşıtı Buluşma. 1-17 Mayıs 2009. 95-97
 14. 39.   Yüksel Ş (2009) Kadın ve Cinsel Travmalar. 12, 1: p 12-16. Türkiye Psikiyatri Derneği Bülteni.      
 15. Yüksel Ş. (2009) Eş veya Eski Eş Cinsel İstismarı  Feminist Politika sayı 2.
 16. Yüksel Ş. (2010) Türkiye’de işkence yoktur: Lancet’e mektuplar.  13; 2: 9-11 Türkiye Psikiyatri Derneği Bülteni
 17. Yüksel Ş (2010) Eşcinsellik, Sosyal Dışlanma ve Ruh Sağlığı Sorunlarına Yaklaşım. Homofobi Kimin Meselesi Kaos Homofobi Kitabı Anti –GL 79-84, Ankara
 18. 43.  Gökalp P, Yüksel Ş (2010) Ruh Sağlığı Platformu Neden, Nasıl Kuruldu? Türkiye’de yay hazırlayan: Öztürk O, Kaya B  Psikiyatrinin Örgütsel Belleği. 291-304.  Türkiye Psikiyatri Derneği Yayınları  Ankara. 
 19. 44.  Tüzün E, Polat A, Akman-Demir G, Kurtuncu M, Mutlu M, Aksay B, Bilgiç B, Yüksel Ş, Eraksoy M. (2010) Impact of Eartquake on Multiple Sclerosis Attacks. Nöropsikiyatri Arşivi. 47: 324-327   
 20. 45.  Yüksel Ş Eşcinsellik (2010) Sosyal Dışlanma ve Yoksulluk. Türkiye Psikiyatri Bülteni, 13, 11-16  
 21. 46.  Yüksel Ş. (2010) Yıldırmanın Yol Açtığı Ruhsal Sorunlar ve Belgelenmesi. II. Kadın Sağlığı Kongresi. Ankara. Kongre kitabı 93-100.  Yüksel Ş. (2011) Sosyal Dışlama ve Eşcinseller Sosyal Hizmetler Sempozyumu 09 Sosyal Dışlanma ve Sosyal Hizmet. Ankara kongre kitabı. Sy: 114-127
  1. 47.  Yüksel Ş (2011) Ruh sağlığında koruyucu önlemlerin önemi. Giriş. Doktor. 11; 60:76-77. Istanbul.  
  2. 48.  Tırtıl L, Yüksel Ş (2012) Cinsel şiddete maruz kalan kişilerin çok disiplinli değerlendirme ilkeleri. 2-4 Aralık 2012,  VI. CETAD Günleri ve TAPV Toplantısı Çalışma Grubu 172-176  www.tapv.org.tr
  3. 49.  Yüksel Ş (2012) Gündelik Yașamda Şiddet, Ruhsağlığı ve Psikoterapi, Psikiyatride Güncel. 2; 258-272
  4. Bıkmaz S.P, Yüksel Ş (2013) Kadın ve Travma Sonrası Gelişen Bozukluklar. Yüksel Ş, Gülseren L, Başterzi A.D. Kadınların Yaşamı ve Kadın Ruh Sağlığı  TPD 16; 163-185
  5. Yüksel Ş, Başterzi AD (2013) Kadına Yönelik şiddeti Önleme görev Grubu Raporu. Yüksel Ş, Gülseren L, Başterzi A.D. Kadınların Yaşamı ve Kadın Ruh Sağlığı TPD 16; 717-735
 22. Yüksel Ş, Gülseren L, Başterzi A.D. (2013) Kadınların Yaşamı ve Kadın Ruh Sağlığı  TPD 16.
 23. Yüksel Ş, Yetkin N (2013) Eşcinsellik CETAD. Bilgilendirme Dosyası 10. www.cetad.org.tr
 24. Yüksel Ş (2013) Ergenlik. Yüksel Ş, Yetkin N Eşcinsellik CETAD. Bilgilendirme Dosyası 10, 49-51, www.cetad.org.tr.
 25. Yüksel Ş (2013) Eşcinsel Kişilerle Psikoterapi ve Kimliği Olumlayan Tedaviler. Yüksel Ş, Yetkin N Eşcinsellik  CETAD. Bilgilendirme Dosyası 10, 65-67, www.cetad.org.tr
 26. Yüksel Ş, Yetkin N (2013) LGBT Bireylerin Maruz Kaldığı Ayrımcılık. Yüksel Ş, Yetkin N Eşcinsellik  CETAD. Bilgilendirme Dosyası 10, 75-79, www.cetad.org.tr
 27. Yüksel Ş (2013) Cinsel Yönelimlere Yaklaşım. Görünüm Temmuz, 4-5, ww w.tapv.org.tr
  1.  Saner S. Yüksel Ş. (2013) Gezinin Kadınları. Türkiye Psikiyatri Bülteni, 16

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Travmatik etkenler ve şiddetin ruh sağlığına etkisi, cinsellik ve cinsel kimlik sorunları uzman psykiatr