Cinsel Yönelim sorunları | Dr Sahika Yuksel

Cinsel Yönelim sorunları

*Cinsiyet Kimliği –Transseksüelite/ Transgender erişkinler, ergenler ve ailelerine danışmanlık

*Cinsiyet Dönüştürme sürecinde yaşanan sorunlarda tıbbı, psikolojik bilgilendirme danışmanlık, rapor

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Travmatik etkenler ve şiddetin ruh sağlığına etkisi, cinsellik ve cinsel kimlik sorunları uzman psykiatr